Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Marek Szewczyk - administrator bloga Kasai - travel addicts.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest portal Śląskie Travel, prowadzony przez Śląską Organizację Turystyczną.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Strona konkursowa jest dostępna pod adresem konkurs.kasai.eu
 5. Konkurs trwa od 11.09.2015 12:00 do 04.10.2015 12:00.
 6. W przypadku niewystarczającej do rozstrzygnięcia konkursu liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone na blogu Organizatora oraz w kanałach Social Media. Zdobywcy nagród zostaną dodatkowo poinformowani na podany w zgłoszeniu adres e-mail do 5 dni od zakończenia konkursu.
 8. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu na Stronie konkursowej autorskiego zdjęcia wraz z opisem wpasowującego się w główną myśl konkursu „Pokaż co jest ciekawego w Twoim województwie”.
 9. Uczestnik może dodać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych.
 10. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Polski.
 11. Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do zgłaszania go do Konkurs.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń nie spełniających wymagań. W szczególności dotyczy to zdjęć, których Uczestnik nie będzie autorem.
 13. Nagrody:
  1. Nagrody I stopnia: 2 zestawy składające się z plecaka, przewodników i map wybranych regionów województwa śląskiego oraz pendrive (w formie czytnika kart microSD wraz z kartą 16GB), z prezentacją multimedialną województwa śląskiego i z audiowycieczkami.
  2. Nagroda II stopnia: zestaw składający się z plecaka, przewodników i map wybranych regionów województwa śląskiego oraz akcesoriów kuchennych.
  3. Nagroda publiczności: zestaw składający się z plecaka, przewodników i map wybranych regionów województwa śląskiego oraz pendrive 8GB.
 14. W skład Jury konkursowego wchodzą:
  1. Przedstawiciele Organizatora.
  2. Przedstawiciel Fundatora nagród.
 15. Zdobywcy nagród I i II stopnia zostaną wyłonieni przez Jury.
 16. Spośród 5. najpopularniejszych zgłoszeń, które w chwili zakończenia konkursu będą miały najwięcej udostępnień i polubień na Facebooku, Jury wybierze jedno najlepiej oddające temat konkursu i przyzna jego autorowi nagrodę publiczności.
 17. Warunkiem niezbędnym do odebrania nagrody jest podanie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników danych adresowych. Jeśli w tym czasie dane nie zostaną przesłane, nagroda trafi w ręce kolejnego uczestnika konkursu wyłonionego przez Jury.
 18. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 19. W sprawach spornych Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu, a decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Fundatorem nagród w konkursie jest portal Śląskie Travel, prowadzony przez Śląską Organizację Turystyczną

2015 © Kasai - travel addicts · Crafted by Axonaris